Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu
Andrzej Janusz

Kancelaria Komornicza nr. IV w Mielcu
ul. Kościuszki 18, 39-300 Mielec

Komornik w Mielcu

Zakres obowiązków

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Andrzej Janusz zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach:

  • O roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora,
  • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji,
  • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
  • weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Zakres działań komorniczych

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu wykonuje orzeczenia na podstawie wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego. W zakres działań komornika wchodzą: sprawy egzekucyjne, zabezpieczanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, egzekucja roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, windykacja należności, sprzedaż praw majątkowych, licytacje nieruchomości i ruchomości, licytacje komornicze mienia dłużników, wykonywanie eksmisji, a także czynności poszukiwanie majątku dłużników, zajęcia wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, praw majątkowych, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz zajęcia wierzytelności na wniosek wierzyciela, sporządzanie protokołu stanu faktycznego.

Kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Andrzeja Janusza posiada rozwinięty system informatyczny umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych i uzyskiwanie odpowiedzi.

Andrzej Janusz

Licytacje komornicze

Aktualne licytacje komornicze ruchomości oraz nieruchomości.

Sprawdź

Ustawy

Informacje o ważnych zmianach w ustawach w prawie komorniczym.

Sprawdź

Wzory pism

Gotowe do pobrania wzory pism, upoważnień, oświadczeń oraz formularzy.

Sprawdź

Przysłowia

  • Aktualnie nie prowadzimy żadnych licytacji nieruchomości

  • Aktualnie nie prowadzimy żadnych licytacji ruchomości

Licytacje komornicze Mielec

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w używanej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”. Aby ukryć komunikat prosimy nacicnąć przycisk